Eventdatum: 2022-09-29

Öppen föreläsning: No kids in the middle

Välkommen på en öppen föreläsning om svåra skilsmässokonflikter. Familjen ska vara en trygg och säker plats, ofta är det dock inte så.

Hur kan människor som en gång älskat varandra trassla in sig i destruktiva strider, där barnen ofta hamnar mitt emellan? Pysykologen och familjeterapeuten Justine van Lawick delar med sig av det mångåriga arbete hon bedrivit med föräldrar i svåra vårdnadskonflikter. Justine utgår från en icke-dömande position och arbetar för att allas röster ska bli hörda.

Justine van Lawick är psykolog, familjeterapeut och utbildningschef vid Lorentzhuis – centrum för systemisk psykoterapi, utbildning och handledning i Haarlem, Nederländerna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 augusti 2022