Eventdatum: 2022-09-01

Diakonikonferens 2022

Nätverket för främjande av diakonalt ledarskap bjuder in till diakonikonferens 2022 den 1-2 september.

Välkommen till en nätverkande konferens där vi tillsammans fyller på kunskap och diskuterar diakoni, ledarskap och uppdrag i en tid av förändring.

På programmet finns bland annat föredrag av biskop Åsa Nyström, diakoni post corona och relationen mellan diakoni och liturgi. För mer information,
se programmet här.

Alla med intresse av diakonala frågor är välkomna att delta.
Välkommen med din anmälan!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 augusti 2022