Eventdatum: 2022-09-16

Seminarium: Häst och lärande – ett område under utveckling

Hästunderstödda insatser omfattar hästunderstödd terapi, hästunderstött lärande och hästunderstödda aktiviteter. En gemensam nämnare är att någon form av lärande äger rum. I hästunderstödd terapi kan det handla om att hjälpa en person att återta gamla kunskaper eller att initiera lärprocesser som gäller nya företeelser.

Hästunderstött lärande kan inbegripa aktiviteter inriktade mot specifika pedagogiska mål. Hästunderstödda aktiviteter varieras på olika sätt. Individuellt eller i grupp kan de omfatta att lära sig nya strategier i en förändrad tillvaro eller socialt samspel.

Det Fjärde Nordiska Forskningsseminariet om Hästunderstödda Insatser syftar till att fördjupa och utveckla kunskaper om hästens betydelse för människors lärande.

Program hittar du i inbjudan. , 661 kB.

Anmäl dig här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 juli 2022