Eventdatum: 2022-06-07

Boksläpp: Etikarbete i vårdens vardag

Medarbetare i hälso- och sjukvården konfronteras ofta med etiska frågor och komplicerade valsituationer som inte har entydiga svar. I den nya boken Etikarbete i vårdens vardag granskar elva forskare med olika bakgrund och synsätt praktisk etisk problembearbetning i vårdens vardag. Där tydliggörs att dialog och reflektion har en avgörande betydelse för etiska överväganden och presenterar modeller för etikråd, etikronder etc. 

Tisdag den 7 juni är det release av boken. På plats finns Gunilla Silfverberg (redaktör) samt Lars Andersson och Malin Olsson, kapitelförfattare i boken.

Snittar och bubbel serveras. Anmäl dig nedan. Läs mer här. , 341 kB. 

Datum: Tisdag 7 juni
Klockan: 12.00-13.00
Plats: Aulan, Marie Cederschiöld högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till namnceremonin.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 maj 2022